Loga konference

Program Čechova konference, Olomouc 2017, pdf ke stažení k tisku zde

 

ULTRAZVUK A ZOBRAZOVÁNÍ V GYNEKOLOGII A PORODNICTVÍ

„Čechova ultrazvuková konference”

Česká společnost pro ultrazvuk v porodnictví a gynekologii ČLS JEP

Celostát konference s mezinárodní účastí ve spolupráci s Fetal Medicine Foundation (Londýn).

 28. – 30. září 2017 Clarion Hotel Olomouc

Odborný garant akce: prof. MUDr. Pavel Calda, CSc.

Akce č. č. 48197 má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP ve spolupráci s ČLK jako akce kontinuálního vzdělávání.

Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č. 16.

Číslo akreditace 0004/16/2006  Počet kreditů: 16

Akce akreditována u České asociace sester (ČAS) pod číslem KK/1564/2017.

 

ČTVRTEK 28. ZÁŘÍ 2017

13:00 – 19:00    Registrace účastníků

14:45 – 15:00    Zahájení konference

15:00 – 18:00    ODBORNÝ PROGRAM

15:00 – 18:00    DIAGNOSTIKA A MANAGEMENT ENDOMETRIÓZY

15:00 – 15:15    Úvod (patogeneze, klinický obraz, limitace stanovení správné diagnózy) Tereza Indrielle (Onkogynekologické centrum, 1. LF UK a VFN Praha) 15 min. 

15:15 – 15:40    Adenomyóza (úvod, ultrazvuk, MRI, léčba) Tereza Indrielle, Daniela Fischerova (Onkogynekologické, 1. LF UK a VFN Praha) 25 min.

15:40 – 16:05    Endometriální cysty (úvod, ultrazvuk, MRI, léčba) Tereza Indrielle, Daniela Fischerova (Onkogynekologické, 1. LF UK a VFN Praha) 25 min.

16:05 – 16:30    Hluboká infiltrující endometrióza předního pánevního kompartmentu (úvod, ultrazvuk, MRI, léčba) Tereza Indrielle, Daniela Fischerova (Onkogynekologické, 1. LF UK a VFN Praha) 25 min.

16:30 – 16:55    Hluboká infiltrující endometrióza zadního pánevního kompartmentu (úvod, ultrazvuk, MRI, léčba) Tereza Indrielle, Daniela Fischerova (Onkogynekologické, 1. LF UK a VFN Praha) 25 min.

16:55 – 17:30    Management endometriózy, význam diagnostiky pro chirurgickou léčbu Michael Fanta (Onkogynekologické, 1. LF UK a VFN Praha) 35 min.

17:30 – 17:45    Jednotný protokol popisu přítomnosti a rozsahu endometriózy (ultrazvuk, MRI, chirurg) Tereza Indrielle (Onkogynekologické, 1. LF UK a VFN Praha) 15 min.

17:45                       Diskuze

18:30 – 20:00    Zasedání výboru ČSUPG ČLS JEP a regionálních zástupců

 

PÁTEK 29. ZÁŘÍ 2017

07:00 – 18:00    Registrace účastníků

08:20 – 14:00    ODBORNÝ PROGRAM

08:20 – 09:40    PŘEDČASNÝ POROD

Předsedající: Erik Dosedla, Marian Kacerovský

08:20 – 08:40    Předčasný porod v roce 2017 – kde jsme a kam směřujeme Marian Kacerovský (FN Hradec Králové) 20 min.

08:40 – 09:00    Změny v umbiliko-portálním řečišti při intraamniálním zánětu Ivana Kacerovská Musilová (FN Hradec Králové) 20 min.

09:00 – 09:15    Invazivní vyšetření intraamniálního zánětu před plánovanou cerkláží  Jiří Vojtěch (ÚPMD, Praha) 15 min.

09:15 – 09:35      Cervikometrie – jak, kdy, komu a proč Marian Kacerovský (FN Hradec Králové) 20 min.  

09:35                       Diskuze

9:40     UDĚLENÍ SONKOVY CENY ZA NEJLEPŠÍ PUBLIKACI S ULTRAZVUKOVOU TÉMATIKOU ZA ROK 2016

Cenu předá profesor Jiří Sonek

 NEINVAZIVNÍ PRENATÁLNÍ DIAGNOSTIKA
Předsedající: Jiří Sonek, Martin Hynek

 09:45 – 10:05    CfDNA screening v naší rutinní praxi  Martin Hynek (Gennet, Praha) 20 min. 

STATE OF THE ART LECTURE
Quo vadis prenatální screening? (prenatální screening v éře neinvazivního prenatálního testování)   Pavel Calda (Centrum fetální medicíny, 1. LF UK a VFN Praha) 20 min.

STATE OF THE ART LECTURE
Preeklampsie: Etiologie a screening preeklampsie  Jiří Sonek (Dayton, USA) 30 min.

10:55 – 11:20    Přestávka

11:20 – 12:00  ULTRAZVUKOVÁ DIAGNOSTIKY A MANAGEMENT ROZŠTĚPŮ NEURÁLNÍ TRUBICE
Předsedající: Dagmar Smetanová, František Grochal

11:20 – 12:00    Rozštěpy neurální trubice

11:20-11:30 NTD – prenatální screening, diagnostika a management v centru Gennet 2007 – 2016  Dagmar Smetanová (Gennet, Praha) 10 min.

11:30 – 12:00  STATE OF THE ART LECTURE
Rozštěpy neurální trubice – etiologie, diagnostika a management  František Grochal (Martin, Slovensko) 30 min.

12:00 – 13:00    PRENATÁLNÍ DIAGNOSTIKA A MANAGEMENT SRDENÍCH VAD PLODU
Předsedající: Hana Jičínská, Viktor Tomek

12:00 – 12:20    Prenatální kardiologie po 30 letech – a kam dál? Hana Jičínská (FN a LF Masarykovy univerzity Brno, Centrum prenatální diagnostiky Brno, St. George’s Hospital, London) 20 min.

12:20 – 12:40    Rozdílný pohled na prognózu srdeční vady pre- a postnatálně: proč? Viktor Tomek (Dětské kardiocentrum FN Motol, Praha) 20 min.

12:40 – 13:00    Jak se žije po operaci závažné vrozené srdeční vady. Demonstrace a osobní zkušenosti pacientky.  A. Gombošová 20 min.

13:00 – 14:00    Oběd

14:00 – 16:30    ODBORNÝ PROGRAM

14:00 – 16:30    LIVE DEMONSTRACE ULTRAZVUKOVÝCH VYŠETŘENÍ 
Předsedající: Pavel Calda

14:00 – 14:45    Vyšetření plodu na konci I. trimestru Miroslav Břešťák (Centrum fetální medicíny, 1. LF UK a VFN Praha) 45 min.

14:45 – 15:30    Vyšetření srdce plodu ve 20. – 22. týdnu těhotenství Viktor Tomek (Dětské kardiocentrum FN Motol, Praha) 45 min.

15:30 – 16:30    Abnormálně invazivní placenta, jizva po císařském řezu a dopplerovská vyšetření v těhotenství  Miroslav Břešťák (Centrum fetální medicíny, 1. LF UK a VFN Praha) 60 min.

16:30       Zakončení prvního dne konference

19:00 – 24:00    SPOLEČENSKÝ VEČER

 

SOBOTA 30. ZÁŘÍ 2017

08:00 – 14:00    Registrace účastníků

08:45 – 14:00    ODBORNÝ PROGRAM

08:45 – 09:00    Poznámky k technickému provádění CVS Karel Hodík (FN Hradec Králové) 15 min.

09:00 – 09:40    RŮSTOVÁ RESTRIKCE PLODU 
Předsedající: Marian Kacerovský, Radovan Vlk

09:00 – 09:20    Stage-based protokol v managementu fetální růstové restrikce (FGR) Ladislav Krofta (ÚPMD Podolí, Praha) 20 min.

09:20 – 09:40    Individualizace v managementu FGR – může být prospěšná? Radovan Vlk (FN Královské Vinohrady, Praha) 20 min.

09:40 – 10:00  STATE OF THE ART LECTURE

Preventing Preterm Births be Decreasing the number of “indicated” deliveries (prophylactic treatment to decrease IUGR, preeclampsia and abruption, so that there is a lesser need to deliver early by indication). Michael Divon (Chairman of Obstetrics and Gynecology, Lenox Hill Hospital, New York, USA) 20 min.

10:00     Diskuze

 CÍSAŘSKÝ ŘEZ
Předsedající: Ladislav Krofta, Jozef Záhumenský

10:10 – 10:20    Psychosociálně společenské aspekty snižování císařských řezů  Ivana Bydžovská, Dagmar Zemanová (Gyn.- por . odd., KNL  a.s. Liberec) 10 min.

10:20 – 10:35    Komplikace po císařském řezu  Erik Dosedla, Pavel Calda (Gyn.por.klinika LFUPJŠ, Nemocnica Košice-Šaca a.s. 1.súkromná nemocnica , Centrum fetální medicíny, 1. LF UK a VFN Praha) 15 min.

10:30 – 10:37    Výskyt a rizikové faktory postmikčného rezidua 3. popôrodný deň    Jozef Záhumenský, P. Oťapková (II. Gynekologicko porodnícka klinika UNB a LFUK, Nemocnica Ružinov, Bratislava, SR) 7 min. 

10:40 – 11:00    BEZPEČNOST ULTRAZVUKU

Použití Dopplerovského zobrazení v porodnictví a gynekologii. Fyzikální aspekty a bezpečnost. Ladislav Doležal (Ústav lékařské biofyziky, LF UP Olomouc) 20 min.10:40 – 11:00    

 11:00 – 11:30    Přestávka

11:30 – 12:15    VÍCEČETNÁ GRAVIDITA
Předsedající: Karel Hodík, Lubomír Hašlík

11:30 – 11:40    Redukce u vícečetných těhotenství. Barbora Lipertová, Pavel Calda (Centrum fetální medicíny, 1. LF UK a VFN, Praha) 10 min.

11:40 – 12:00    Stanovení rizika akutní feto-fetální transfuze u monochoriálních dvojčat na základě placentárního modelu Lubomír Hašlík (ÚPMD Podolí, Praha) 20 min.

12:00 – 12:15    Selektivní forma fetální růstové restrikce u monochoriálních dvojčat: aktivní a expektativní managment Radovan Pock (ÚPMD Podolí, Praha) 15 min.

12:15    Diskuze

12:30 – 13:50    VARIA

Předsedající: Aleš Dlouhý, Zdeněk Žižka

12:30 – 12:50   Významné vrozené vývojové vady v UZ obraze (hlava, krk) Michaela Novotná, Veronika Štefanová, Miroslav Břešťák, Pavel Calda (Centrum fetální medicíny, 1. LF UK a VFN, Praha) 20 min.

12:50 – 13:00    Chronická tubární gravidita – kazuistika  Sergiu Leahomschi (Gennet, Praha) 10 min.

13:00 – 13:15    Vasa praevia – UZ diagnostika, naše výsledky  Zdeněk Žižka, Adam Neumann, Michal Koucký, Pavel Calda (Centrum fetální medicíny, 1. LF UK a VFN Praha) 15 min.

13:15 – 13:30    Aloimunní trombocytopenie. Diagnostika, léčba, výsledky. Adam Neumann, Zdeněk Žižka, Michal Koucký, Pavel Calda (Centrum fetální medicíny, 1. LF UK a VFN Praha) 15 min.

13:30 – 13:50    Významné vrozené vývojové vady v UZ obraze (trup a končetiny) Michaela Novotná, Veronika Štefanová, Miroslav Břešťák, Pavel Calda (Centrum fetální medicíny, 1. LF UK a VFN Praha) 20 min.

13:50                        Diskuze

14:00                        ZAKONČENÍ KONFERENCE